V prostorách lichtenštejnského dvora jsou vybudovány dva tenisové kurty. Činnost na těchto kurtech se řídí provozním řádem

Provozní řád 
- Bez vědomí správce tenisového areálu je vstup na hrací plochu zakázán !
- Každý uživatel dodržuje provozní řád a řídí se pokyny pro údržbu kurtů.
- Samozřejmostí je i udržování čistoty a pořádku v celém areálu.
- Pro hru je nutná vhodná tenisová obuv s hladkou podrážkou.
- Suchá antuka se musí před hrou dostatečně pokropit
/ antuka by měla být tmavá a nesmí se prášit. / 
- Hrací plocha musí být upravena do původního stavu ještě před uplynutím vymezené hrací doby
/ srovnání hrablem, zatažení sítí / .
- Zapsaný uživatel zodpovídá za stav kurtu při jeho předávání.

V tenisovém areálu je zakázáno: 

- hraní na podmáčeném povrchu
- kouření na kurtech a v jeho nejbližším okolí
- přelézání do sousedních zahrad pro míče
- narušování soukromí sousedů hlučným chováním

Více informací na OÚ Slatinice tel. 585 944 587